Allerød og Omegns Fjerkræklub

1921-2021

Kalender


September 2021

Generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling 2021 mandag d. 27. september kl. 19 på Kirkehavegaard, Allerød.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Kontingent
5. Indkomne forslag
6. Planer for klubbens virke
7. Valg
8. Eventuelt

Forslag sendes til formand Dan Madsen, rugemaskinen@gmail.com, senest 8 dage før generalforsamlingen.

Oktober 2021

Vaccination:

I år er der fælles vaccinationsdag med Amagerland lørdag d. 2. oktober kl. 9-10 på "Gården", Tømmerupvej 34, Kastrup. Pris 10 kr. pr. dyr.

December 2021

4.-5-december: Klubbens udstilling i Centerhallen i Allerød. Nærmere detaljer følger.

 

10,-12 december: Landsudstilling i Herning.